Przejdź do treści
Bezpieczne wakacje
22 czerwca 2022

Bezpieczne wakacje

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w szkolną akcję „Bezpieczne wakacje”. Mamy nadzieję, że przeprowadzone pogadanki i wykonane plakaty pomogą wszystkim w spokojnym, radosnym i szczęśliwym spędzeniu wakacyjnego czasu, czego życzymy całej naszej szkolnej społeczności.

Organizatorzy: Małgorzata Toczyńska – Ożóg, Elżbieta Wąchadło, Alicja Nowak – Wilk, Anna Borkowska, Anna Szarawara
Tekst: M. Toczyńska-Ożóg, zdjęcia: A. Borkowska

Najnowsze wpisy

Skip to content