Przejdź do treści
BEZPIECZNA SZKOŁA – PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEBEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE 31.05.2019R.
14 czerwca 2019

BEZPIECZNA SZKOŁA – PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEBEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE 31.05.2019R.

Bezpieczeństwo ucznia w szkole było i jest jednym z fundamentalnych zadań każdej szkoły/przedszkola i placówki oświatowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, a jednym z nich są „działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”. Nasza placówka współpracuje z wieloma instytucjami mającymi wpływ na poprawę bezpieczeństwa, m.in.: Komendą Policji, Komendą Straży Pożarnej, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Dużą rolę w realizacji założonych celów odgrywa współpraca z rodzicami oraz uczniami. No Valid Folder Selected

Podczas piątkowego spotkania, nasi podopieczni zapoznali się z procedurami reagowania w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa w szkole. Ważną częścią programu, było wdrażanie do rozpoznawania tych zagrożeń. Cele szczegółowe: 1. Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa związane z nieprawidłowym zachowaniem się podczas pobytu w szkole. 2. Uświadomienie skutków łamania przepisów związanych z bezpieczeństwem. 3. Przekazanie informacji na temat działań szkoły zmierzających do przeciwdziałania zagrożeniom, agresji słownej, fizycznej, patologii oraz udzielania pomocy przedlekarskiej. 4. Działania edukacyjne związane z zagrożeniami dotyczącymi technologii informacyjnej. 5. Uświadamianie uczniom przyczyn agresji i przemocy. 6. Poszukiwanie nowych rozwiązań zmierzających do rozwiązywania sytuacji trudnych. 7. Przekazanie rodzicom informacji na temat zagrożeń na jakie narażone są ich dzieci. 8. Pedagogizacja rodziców na temat zagrożenia technologią informacyjną. 9. Wyposażenie uczniów w umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób nieagresywny. Pomocą w realizacji tych zagadnień dla nauczycieli i rodziców są materiały dydaktyczne umieszczone na stronie internetowe MEN, liczne filmy edukacyjne oraz przystępna książeczka „Bezpiecznie przez cały rok” pozyskana od Towarzystwa Ubezpieczeń Społecznych SKOK w Pilźnie. Umożliwi ona zgłębienie wybranych treści do czego serdecznie namawiamy. Organizatorzy: Anita Zachara-Kusek, Aneta Żądło.

 

Skip to content